Thi công bảng hiệu hộp đèn GEAR quận Bình Thạnh Ngoài bảng hiệu cơ bản như in bạt hay ốp alu đến bảng hiệu đèn led ma trận, thì QC Nguyễn Hồ còn lên ý tưởng thiết kế bảng hiệu hộp đèn cho những đối tác phòng net như Ways Station, MYM, và GEAR VN….

Thi công bảng hiệu hộp đèn GEAR quận Bình Thạnh

Ngoài bảng hiệu cơ bản như in bạt hay ốp alu đến bảng hiệu đèn led ma trận, thì QC Nguyễn Hồ còn lên ý tưởng thiết kế bảng hiệu hộp đèn cho những đối tác phòng net như Ways Station, MYM, và GEAR VN.

Sau đây là ý tưởng bảng hiệu mà QC Nguyễn Hồ đã thi công cho đối tác GEAR VN mở chi nhánh ở quận Bình Thạnh: