Blue Gaming – Thi công toàn bộ phần quảng cáo bao gồm bảng hiệu phòng game, trang trí thiết kế trong phòng game. Bảng sử dung Alu alcorest, Chữ mica FS đài loan, đèn led sử dụng led module samsung 3 bóng cho chất lượng cũng như độ bền lâu nhất.

Blue Gaming – Thi công toàn bộ phần quảng cáo bao gồm bảng hiệu phòng game, trang trí thiết kế trong phòng game. Bảng sử dung Alu alcorest, Chữ mica FS đài loan, đèn led sử dụng led module samsung 3 bóng cho chất lượng cũng như độ bền lâu nhất.

z1338412732360 4360d312d710799bbf813775ceeaec19 - công ty quảng cáo nguyễn hồ