Thi công nhà giao xe cho Mitsubishi Sasco, thi công phần khung sắt, mai che, ốp alu quảng cáo.

Thi công nhà giao xe cho Mitsubishi Sasco, thi công phần khung sắt, mai che, ốp alu quảng cáo.

z1417673100004 a9db1afdc20f303a489e91d42d24585c - công ty quảng cáo nguyễn hồ129e29329b12c5e5f131a96f50e69b43 - công ty quảng cáo nguyễn hồz1417673086926 bc5f90652afcc95e7dbd13f58bbea84c - công ty quảng cáo nguyễn hồ