Thi công bảng hiệu alu cho CTY XNK Minh Long và SGCB

Thi công bảng hiệu alu cho CTY XNK Minh Long và SGCB