Bảng hiệu phòng game ATK Gaming, được làm từ sắt kẽm vuông 25 đan 60×60. Mặt dựng được sử dụng alu Alcorest trong nhà, độ dày 3mm, đồ dày nhôm 0.1. Bảo hành màu sắc 3 năm. Chữu được sử dụng mica FS cắt uốn nỗi gắn led samsung module 3 bóng. Toàn bộ bảng được bảo hành 12T

Bảng hiệu phòng game
bảng hiệu phòng game atk gaming